План и програм Семинара службених лица Окружне лиге ФСЗО

image_pdfimage_print

Семинар службених лица Окружне лиге ФСЗО одржаће се 18. августа 2022.године. у Књажевцу

План и програм семинара

Градски стадион у Књажевцу и у сали Дома културе у Књажевцу.

Судије

16:30 – 17:00 долазак ( Дом културе)

17:00 – 17:30 измене ПФИ.

17:30 – 18:15 теоретска провера.

18:30 – 19:00 физичка провера.

19:30 – 19 :45 разговор са комесаром

19:45 – 20:00  саопштавање резултата

20:00 – 20:30 вечера

Делегати

16:30 – 17:00 долазак ( Дом културе)

17:00- 17:30 измене ПФИ.

17:30 – 18:15 теоретска провера.

18:15 – 18 :30 разговор са комесаром.

19:00 – 19:30  саопштавање резултата.

19:30 – 20:00 вечера.

Судије и делегати плаћају “чланарину за семинар” у следећим износима:

судије 2.500,00 дин.

делегати 2.000,00 дин.

Износ чланарине уплатити на жиро рачун ФСЗО број : 170-30040643000-58 , са назнаком  “чланарина за семинар”, делегати доказ о уплати дају приликом доласка и пријављивање на семинар,  судије су у обавези да лекарски преглед и доказ о уплати дају приликом доласка и пријављивање на семинар.

Милан Лукић председник ОТ ФСЗО

image_pdfimage_print

На изборној Скупштини тренера одржаној 15.08.2022. године у Зајечару једногласноје изабран Милан Лукић за председника ОТ ФСЗО.

За потпредседника изабрана је Соња Марковић

Чланови ИО су Милан Лукић, Соња Марковић, Оливер Младеновић, Вишеслав Накић и Богиша Стојиљковић .

Стефан Војнић председник ССОС ФСЗО

image_pdfimage_print

На изборној Скупштини судија и инструктора одржаној 15.08.2022. године у Зајечару једногласно је изабран Стефан Војнић судија Супер лиге за председника ССОС ФСЗО.

За потпредседника изабран је Милош Јовановић

Чланови ИО су Стефан Војнић, Милош Јовановић, Ивана Чолаковић, Зоран Ђуровић и Дарко Вељковић .

За секретара ССОС ФСЗО изабрана је Маја Милојковић.

УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА

image_pdfimage_print

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
OBRAZOVNI CENTAR
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE
O B J A V LJ U J E

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje
UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA
Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na
trenerska@fsris.org.rs
Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na Kurs koji su dati u prilogu objave.
Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).
Cena kursa iznosi 120.000 dinara.
Uplata za edukaciju“ se vrši pre početka edukacije na tekući račun FSRIS 160-17756-61.
Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS 205-89166-19.

Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 0642499403 Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS.

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

 

Dokumenta za preuzimanje su:

Uslovi-za-konkurs

Prijava – B – igračka karijera

Prijava – B – trenerska karijera

PRIJAVA-ZA-KURS-EDUKACIJE

Скупштина ФСЗО

image_pdfimage_print

Редовна 2.седница Скупштине ФСЗО одржаће се, 10. јуна са почетком у 18 часова у сали Општине Бољевац. Једна од тачака на дневном реду биће усвајање новог Статута.