ОБАВЕШТЕЊЕ:


Одлуком ИО ФСЗО од 22.06.2021.године суспендују се  клубови због неизмирених обавеза према савезу и службеним лицима, једна од мера је да у овом летњем  прелазном року не могу вршити регистрацију играча.

Налаже се комисији за регистрацију играча   да за следеће клубове не могу вршити услуге  регистрације играча до измирења финасијских обавеза:

ФСУ “Раднички 1946” Лубница

ФК “Шљивар” Шљивар

ФК “Косово” Звездан

ФК ” Граничар” В.Извор

ФК ” В.Јасикова” В.Јасикова

ФК “Рудар В.Ч.” Грљан

ФК “Омладинац” Грезна

ФК ” Требич” Сокобања