НАЦИОНАЛНА ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦА

image_pdfimage_print

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
OFT FSRIS I CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FSRIS
OBJAVLJUJE
UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE 
NACIONALNE FUTSAL LICENCE

 

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti pozivom na broj koordinatora 064/222-00-04 (Radomir Denčić).

Cena edukacije iznosi 20.000,oo dinara. Uplata za edukaciju se vrši pre početka na tekući račun FSRIS 200–2357800101002-89 sa naznakom „Uplata za edukaciju i sticanje FUTSAL licence“.

Edukacija će početi 28.10.2023. godine u 8:00 u hotelu “Tami Residence” u Nišu. Predavanja podrazumevaju obavezno prisustvo u trajanju od četiri dana i to. Prvi modul predavanja biće održan u trajanju od dva dana i to: 28.10. i 29. 10.2023. Drugi modul će biti održan u novembru, u naknadno dogovorenom terminu.

 

Svi zainteresovani kandidati moraju dostaviti sledeća popunjena dokumenta na dan početka edukacije:

  1. Prijava polaznika za sticanje nacionalne FUTSAL licence (skinuti sa sajta);
  2. Fotokopija diplome o završenoj srednoj školi (najmanje trogodišnja);
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (kopija);
  4. Lekarsko uverenje (ne starije od šest meseci);
  5. Potvrda od suda da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim da obavlja stručni rad u fudbalu (ne starije od 6 meseci);
  6. Potvrda o igračkoj karijeri;
  7. Sportska biografija sa igračkom i trenerskom karijerom – skinuti sa sajta;
  8.  Dve fotografije (veličine za ličnu kartu);
  9.  Dokaz o uplati edukacije u iznosu od 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara na žiro račun Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije: 200–2357800101002-89 sa naznakom „Uplata za edukaciju i sticanje FUTSAL licence“;
  10. Prilikom uplate školarine, neophodno je uplatiti 2.000 dinara na ime podizanja licence sa naznakom „Izrada FUTSAL licence i diplome“. Uplatu je potrebno izvršiti na ž.r. FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE: 205-89166-19 na posebnoj uplatnici koju je takođe potrebno priložiti.

 

Predsednik CEFT FSRIS

Dejan Branković s.r.