Обавештење:


Клубови у пролећном делу  првенства такмичарске 2020/2021. године Окружне лиге ФСЗО за играче поред легитимације морају да имају  обавезну пратећу документацију за утврђивања идентитета ( личну исправу, путну исправу , возачку дозволу или копије истих оверене од стране надлежног савеза).