Семинар службених лица


Чланарина учесника за предстојећи семинар Окружне лиге ФСЗО уплатити на рачун ФСЗО у висини од 50% од таксе за обављање дужности службеног лица.

Делегати (због епидемиолошке ситуације у замљи) нису у обавези да присуствују семинару, док ће судије обавити здравствени преглед и полагати физичке норме.

Место и време, план и програм одржавања семинара, биће нахнадно објављен на сајту ФСЗО.