ОБАВЕШТЕЊЕ:


Одлуком ИО ФСЗО од 28.12.2020.године суспендују се  клубови због неизмирених обавеза према савезу и службеним лицима, једна од мера је да у овом зимском  прелазном року не могу вршити регистрацију играча.

Налаже се комисији за регистрацију играча   да за следеће клубове не могу вршити услуге  регистрације играча до измирења финасијских обавеза:

Суспендују се клубови:

ФК  “Граничар” из В.Извора

ФК “Рудар В.Ч” из Грљана

ФК “Косово” из Звездана

ФК “Велика Јасикова” из В. Јасикове

ФК “Про-Рудар” из Подвиса

ФК “Омладинац” из Грезне

ФК ” Оснић” из Оснића