Одлука о суспензији клубова ФСЗО


ФК “Косово” Звездан

ФК” Велика Јасикова” Велика Јасикова

ФК” Про Рудар” Подвис